Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2019

barcalledheaven
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly

March 28 2018

barcalledheaven
8093 152a
barcalledheaven
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viakjuik kjuik

October 13 2017

barcalledheaven
6806 5fb7 500
Reposted fromsosna sosna viastonerr stonerr
7360 b546
Reposted fromdivi divi viastonerr stonerr
4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viastonerr stonerr

October 09 2017

barcalledheaven
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viastonerr stonerr
7360 b546
Reposted fromdivi divi viastonerr stonerr

July 09 2015

barcalledheaven
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
barcalledheaven

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
barcalledheaven
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
barcalledheaven
barcalledheaven
4436 d501 500

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaunmadebeds unmadebeds
barcalledheaven

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaunmadebeds unmadebeds
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viawhiskeybar whiskeybar
barcalledheaven
2957 4bb7 500
Reposted fromroxanne roxanne viaunmadebeds unmadebeds

July 07 2015

barcalledheaven
Lepiej więc być samemu niż z kimś, kogo się nie kocha, kto jest tylko namiastką. Wiem jednak, że kobiety ciężej znoszą samotność od mężczyzn. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare viadepresja depresja
barcalledheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl